Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

cuddy18
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
cuddy18
sleepover
Sponsored post
feedback2020-admin
cuddy18
6629 4272 500
Reposted fromfungi fungi viaMotW MotW
cuddy18

June 27 2015

cuddy18
9416 b76b 500
Reposted frompeper peper viaquentintarantino quentintarantino
cuddy18
9966 1fec 500
Reposted frompeper peper viaquentintarantino quentintarantino

May 13 2015

cuddy18
7617 fa20 500
Reposted fromvegetazen vegetazen viaTurekMenistan TurekMenistan
cuddy18

A.Kotański "Canto"

Człowiek nie powinien spędzać życia w pracy
bo to grzech
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary Art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dal nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane plantami
na południu, amerykańskie
samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki Giny Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
cuddy18
Disrespectful paparazzi
Reposted fromfabs3 fabs3 viamateuszkosmateusz mateuszkosmateusz

May 06 2015

cuddy18
7629 0107
cuddy18
cuddy18
cuddy18
6136 ae14
Getting used to gravity again
Reposted fromfub fub viamateuszkosmateusz mateuszkosmateusz

March 10 2015

2288 e9f5 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
cuddy18
3954 7878
Reposted fromsimonsayer simonsayer viailikepigs ilikepigs

March 02 2015

cuddy18
Tintagel, Cornwall, England
cuddy18
8367 5b11
Reposted fromewaryst ewaryst viastraggler straggler
cuddy18
Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromjoyce-james joyce-james viacytaty cytaty

January 30 2015

cuddy18
1853 d076
Reposted fromcorvax corvax viahenzelek henzelek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...